2021

 • VŠE
 • 26
 • 20
 • 28
 • 29
 • 30
 • 01
 • 03
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 20
 • 22


Filmová cena TA ČR za popularizaci vědy mezi mládeží - přímý přenos předávání ceny

ONLINE edice
Technologická agentura ČR a Zlín Film Festival letos již podruhé společně udělují Filmovou cenu za popularizaci vědy mezi mládeží. V tomto roce jsme se rozhodli ocenit aktivity muzeí, která byla a jsou díky vládním opatřením prakticky uzavřena. Muzea jsou nejenom významným zdrojem informací o naší historii i přítomnosti, ale jejich sbírky také vhodným způsobem doplňují vzdělávání a často poskytují informace k pochopení důležité role výzkumu a vývoje v rozvoji společnosti. Některá muzea řešila novou situaci tak, že svoje expozice uzavřela, některá se naopak velmi rychle přizpůsobila a přenesla část svých aktivit do virtuálního prostoru, který je pro ně často zcela nový.
29.05.2021